PRIPREMA I/ILI PREGLED PONUDA

Učestvujete u nabavci i niste sigurni da li ste sve uradili kako treba. U prethodnim nabavkama Vam se dešavalo da Vam se ponude odbiju zbog banalnih stvari. Mi se uputimo u predmetnu tendersku dokumentaciju, te pregledamo punudu i ukažemo na propuste i objasnimo kako ih otkloniti.

Kontaktirajte nas

Zainteresovani da radimo zajedno?


KONTAKTIRAJTE NAS