Korištenje pravne zaštite

Znate da nešto nije u redu, ali ne znate šta da radite i kako da na najefikasniji način iskoristite pravnu zaštitu. Ako imate primjedbu na tendersku dokumentaciju ili na odluku o izboruili je povrijeđeno bilo koje Vaše pravo u javnim nabavkama, tu smo da Vam znanjem i iskustvom pomognemo da ostvarite svoje pravo. Rokovi u javnim nabavkama su kratki, te što se prije javite veća je vjerovatnost pozitivnog ishoda. Ako niste u pravu, to ćemo Vam odmah saopštiti da bespotrebno ne trošite resurse, a ako jeste posavjetovaćemo Vas kako možete u najkraćem roku ostvariti svoje pravo.

Kontaktirajte nas

Zainteresovani da radimo zajedno?


KONTAKTIRAJTE NAS