IZRADA PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA PONUĐAČA

Veoma je bitno da ponuđači koji učestvuju u javnim nabavkama imaju propisane procedure, koje će im olakšati rad. Prije svega potrebno je da se jasno zna ko je i za šta zadužen, kada se, kako i šta radi, da se ne bi propuštali rokovi i da se sve odradi na vrijeme, jer u suprotnom nastaju problemi koji dovode do pravljenja grešaka i na kraju do nemogućnosti učestvovanja u javnoj nabavci ili do odbijanja ponuda. Da se to ne bi dešavalo naš tim dolazi na lice mjesta, obavlja razgovore sa rukovodiocima i zaposlenim te izrađuje pravilnik u kojim propisuje sve procedure za uspješnu pripremu i predaju ponude, za svako radno mjesto.

Kontaktirajte nas

Zainteresovani da radimo zajedno?


KONTAKTIRAJTE NAS