Ispod su prikazani neki od naših video snimaka čije je dijeljenje dozvoljeno od strane naručitelja. 
Svi materijali su snimljeni sa letjelicama i stabilizatorima naše proizvodnje.
 
 
Najveća plantaža smilja u Hercegovini
 

 

Scene za ovaj film su snimane sa FCT gimbalom, a kadrovi iz zraka sa FCT multirotorom