Na slikama ispod su prikazani naši proizvodi koji se uspješno koriste u BiH:

 

Video Kran Light Studio

 

Bluetooth joystick za upravljanje gimbalom na kranu

 

Gimbal /enkoderi

 

Video Kran 3,8 m sa gimbalom GH4

 

 

ZIPLINE - CABLE CAM

 

Miroslav Cokorilo X8

 

Saša Mastilović (ručni gimbal sa montažom na kran)

 

Octacopter FCT

 

GRADAČANSKI INFO PORTAL

 

 

Branko Perić gimbal za 5D Mark3

 

 Ivan Kordić

 

Flying Camera Team

 

Kristijan Dunjđer Žepče (Photo Dunjđer)

 

Radovan Dangubić Ljubinje (za vlastite potrebe)

 

O.I. Jablan

 

Flying Camera Team

 

Flying Camera Team (za fpv letenje)

 

Jozo Papić Tomislav Grad (Photo studio Peric)

 

Tihomir Pinjuh Čitluk (Digital Studio Tiho)

 

Tihomir Pinjuh Čitluk (Digital Studio Tiho)

 

David Džajkić Široki Brijeg (za vlastite potrebe)

 

Dario Batinić Kupres (za vlastite potrebe)

 

Flying Camera Team

 

Renato Kristić Mostar (za vlastite potrebe) 

 

Antonio Radić Mostar (Simple Studio)

 

Admir Pilić (za vlastite potrebe)

 

Adnan Derviškadić Sarajevo (Agencija za prodaju nekretnina)

 

Ivan Kordić Ljubuski (za vlastite potrebe)